سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۲:۵۹
 


    مقالات

    تأثیر میزان Fe2O3 موجود در مواد اولیه بر روی خواص آجرهای سبک آلومینوسیلیکاتی گرید 23

    آجرهای سبک آلومینوسیلیکاتی که شامل فازهای اصلی Al2O3 و SiO2هستند، اساساً به منظور لایه­های ایمنی و   عایق کاری کوره­ها در صنایع فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاهی و دیگر صنایعی که در آنها کوره های صنعتی وجود دارد، در قسمت­های گوناگون ریفرمرها، بویلرها و غیره استفاده می­شوند. در پژوهش حاضر، آجرهای عایق گرید 23 به روش اکسترود تولید شدند. این روش، خود می­تواند عامل تولید محصولی با کیفیت بالا از لحاظ توزیع یکنواخت تخلخل باشد. در ادامه، این آجرها در خشک­کن و در دمای °C110 خشک و سپس در کوره­ی آزمایشگاهی و در دمای °C1260پخت شدند. تأثیر میزان Fe2O3موجود در مواد اولیه بر خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی آجر تولید شده مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیز فازی نمونه­ها به روش تفرّق اشعه ایکس (XRD) و بررسی ریزساختاری آن­ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ نوری (OM) انجام گرفت. نتایج نشان می­دهد هر چه میزان Fe2O3 موجود در مواد اولیه کم باشد، دیرگدازی و مقاومت به شوک حرارتی افزایش یافته و استحکام فشاری سرد (CCS)، استحکام خمشی سرد (MOR) و تغییرات طولی پایدار (PLC) کاهش می­یابد. در نهایت با توجّه به نتایج بدست آمده، شاموت با میزان Fe2O3  زیر 28/0 درصد وزنی به عنوان ماده اولیه­ی مناسب، جهت ساخت آجرهای عایق سبک گرید 23 با خواص مناسب تعیین گردید.

    تماس با ما