شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۸
 


    مقالات

    راهنمای نصب آجرهای کوره های روتاری

    در این نوشتار به تعدادی از نکات و الزامات فنی که برای نصب آجرهای کوره های روتاری ضروری می باشد، پرداخته شده است. 

    تماس با ما